Đến góc học tập lấy bộ thẻ chữ để sắp xếp thứ tự các câu cho đúng với nội dung truyện Sự tích chú Cuội cung trăng.

  • 1 Đánh giá

2. Sắp xếp thẻ chữ.

Đến góc học tập lấy bộ thẻ chữ để sắp xếp thứ tự các câu cho đúng với nội dung truyện Sự tích chú Cuội cung trăng.

a. Vợ Cuội trượt chân ngã vỡ đầu, Cuội rịt lá thuốc cho mà mãi vẫn không tỉnh lại.

b. Vợ Cuội quên lời chồng dặn, đem nước giải tưới cho cây thuốc, cây bỗng lừng lững bay lên trời.

c. Vợ Cuội sống lại, tươi tỉnh như thường, nhưng từ đó mắc chứng hay quên.

d. Cuội nặn thử bộ óc bằng đất cho vợ rồi rịt thuốc lại.

Bài làm:

Sắp xếp trình tự truyện Sự tích chú Cuội cung trăng:

a. Vợ Cuội trượt chân ngã vỡ đầu, Cuội rịt lá thuốc cho mà mãi vẫn không tỉnh lại.

d. Cuội nặn thử bộ óc bằng đất cho vợ rồi rịt thuốc lại.

c. Vợ Cuội sống lại, tươi tỉnh như thường, nhưng từ đó mắc chứng hay quên.

b. Vợ Cuội quên lời chồng dặn, đem nước giải tưới cho cây thuốc, cây bỗng lừng lững bay lên trời.

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021