Giải bài 26A: Em biết những ngày lễ hội truyền thống nào?

  • 1 Đánh giá

Giải bài 26A: Em biết những ngày lễ hội truyền thống nào? - Sách VNEN tiếng Việt lớp 3 tập 2 trang 63. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động cơ bản

1. Kể việc em đã làm chuẩn bị đón tết

Gợi ý:

  • Việc em đã làm là gì?
  • Kể lại công việc đã làm?

=> Xem hướng dẫn giải

2-3-4-5. Đọc, giải nghĩa, luyện đọc

6. Thảo luận để trả lời câu hỏi:

Chi tiết nào cho biết Chử Đồng Tử là người con có hiếu với cha?

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động thực hành

1. Thảo luận, trả lời câu hỏi:

Câu hỏi 1: Cuộc gặp gỡ kì lạ giữa công chúa Tiên Dung và Chử Đồng Tử diễn ra như thế nào? (Đọc đoạn 2).

Câu hỏi 2: Chử Đồng Tử và Tiên Dung giúp dân làm những việc gì? (Đọc đoạn 3).

Câu hỏi 3: Nhân dân đã làm gì để tỏ lòng biết ơn Chử Đồng Tử? (Đọc đoạn 4).

=> Xem hướng dẫn giải


  • 32 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021