Tìm những sự vật được so sánh và các từ chỉ sự so sánh trong các khổ thơ dưới đây. Ghi vào bảng nhóm

  • 1 Đánh giá

4. Tìm những sự vật được so sánh và các từ chỉ sự so sánh trong các khổ thơ dưới đây. Ghi vào bảng nhóm

Sự vật 1Từ so sánhSự vật 2
a. Trăng khuyahơnđèn
b. .........................................
c. .........................................

a. Ông trăng tròn sáng tỏ b. Bế cháu ông thủ thỉ:

Soi rõ sân nhà em - Cháu khỏe hơn ông nhiều

Trăng khuya sáng hơn đèn Ông là buổi trời chiều

Ơi ông trăng sáng tỏ Cháu là ngày rạng sáng

c. Những ngôi sao thức ngoài kia

Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con

Đêm nay con ngủ giấc trong

Mẹ là ngọn gió của con suốt đời.

Bài làm:

Sự vật 1Từ so sánhSự vật 2
a. Trăng khuyahơnđèn

b. Cháu

Ông

Cháu

khỏe hơn

ông

buổi trời chiều

ngày rạng sáng

c. Những ngôi sao

mẹ

chẳng bằng

mẹ

ngọn gió

  • 15 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021