Dựa theo truyện Gà Mái và Cá Sấu, đặt 3 câu theo mẫu Ai làm gì?

  • 1 Đánh giá

3. Dựa theo truyện Gà Mái và Cá Sấu, đặt 3 câu theo mẫu Ai làm gì?. Viết các câu đó vào vở.

Bài làm:

Đặt câu ai làm gì?

  • Một hôm, Gà Mái đi thăm Gà Trống ở bên kia sông.
  • Một con cá sấu nhảy lên từ dưới sông
  • Cá Sấu để cho Gà Mái di sau khi nghe Gà Mái gọi mình là “anh trai”.
  • 82 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021