Vào buổi trưa hè, lên rừng cọ có thứ gì thú vị? Vì sao tác giả thấy lá cọ giống như mặt trời?

  • 1 Đánh giá

6. Chọn ý trả lời đúng cho các câu hỏi dứoi đây:

Câu 1: Vào buổi trưa hè, lên rừng cọ có gì thú vị?

a. Gối đầu trên thảm cỏ, ngắm trời xanh qua tán lá che.

b. Gối đầu trên thảm cỏ, ngắm lá cọ xanh xoè từng tia nắng.

c. Gối đầu trên thảm cỏ, nghe tiếng gió thối ào ào.

Câu 2: Vì sao tác giả thấy lá cọ giống như mặt trời?

a. Vì lá cọ đẹp ngời ngời như mặt trời.

b. Vì lá cọ có gân lá xoè ra như tia nắng mặt trời.

c. Vì lá cọ được tác giả yêu như yêu mặt trời.

Bài làm:

Câu 1: Vào buổi trưa hè, lên rừng cọ có gì thú vị?

Đáp án: a. Gối đầu trên thảm cỏ, ngắm trời xanh qua tán lá che.

Câu 2: Vì sao tác giả thấy lá cọ giống như mặt trời?

Đáp án: b. Vì lá cọ có gân lá xoè ra như tia nắng mặt trời.

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021