Thảo luận nhóm để ghép những tiếng sau thành các từ chỉ gộp những người trong gia đình?

  • 1 Đánh giá

6. Thảo luận nhóm để ghép những tiếng sau thành các từ chỉ gộp những người trong gia đình?

ông, bà, cha, mẹ, con, cháu, anh, em, chị, bác, chú.

Bài làm:

Những từ ngữ ghép được là:

  • Bà cháu, ông cháu, ông bà, con cháu
  • cha mẹ, mẹ con, cha con
  • Anh em, chị em
  • Chú bác, bác cháu, chú cháu
  • 18 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021