Đọc đoạn 1, thảo luận, trả lời câu hỏi: Chuyện gì đã xảy ra với bà mẹ?

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

1. Thi đọc bài Người mẹ giữa các nhóm

2. a. Đọc đoạn 1, thảo luận, trả lời câu hỏi: Chuyện gì đã xảy ra với bà mẹ?

b. Đọc đoạn 2, thảo luận trả lời câu hỏi: Người mẹ đã làm gì để bụi gai chỉ đường cho bà?

c. Đọc đoạn 3, thảo luận trả lời câu hỏi: Người mẹ đã làm gì để hồ nước chỉ đường cho bà?

Bài làm:

a. Chuyện xảy ra với bà mẹ là: Người mẹ thức ròng mấy đêm để trông con ốm. Thần Chết bắt đứa con khi người mẹ vừa thiếp đi.

b. Để bụi gai chỉ đường cho bà, người mẹ đã ôm ghì bụi gai vào lòng để sưởi ấm nó. Bụi gai đâm chồi, nảy lộc và nở hoa giữa mùa đông buốt giá nhờ máu của người mẹ nhỏ xuống.

c. Để hồ nước chỉ đường cho bà, người mẹ đã khóc đến nỗi đôi mắt theo dòng lệ rơi xuống hồ, hoá thành hai hòn ngọc.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021