Tìm 5 từ ngữ chỉ sự vật ở nhà và viết các từ ngữ đó vào vở

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động ứng dụng

Tìm 5 từ ngữ chỉ sự vật ở nhà và viết các từ ngữ đó vào vở

Bài làm:

Năm từ ngữ chỉ sự vật ở nhà là:

  • Chậu hoa
  • Cây xoài
  • Cái bàn
  • Con chó
  • Xích đu
  • 30 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021