Xem ảnh, nói với bạn những điều em biết về Tây Nguyên?

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động cơ bản

1. Xem ảnh, nói với bạn những điều em biết về Tây Nguyên?

Bài làm:

Tây Nguyên là vùng cao nguyên đất đỏ, không khí trong lành và mát mẻ. Vùng đất này thích hợp cho việc trồng cây cà phê và cây tiêu. Năng suất của các loại cây này rất cao. Ngoài việc đủ dùng trong nước, ta còn xuất khẩu ra nước ngoài.

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021