Điền dấu chấm hoặc dấu phẩy thích hợp vào mỗi ô trống:

  • 1 Đánh giá

3. Thực hiện nhiệm vụ nêu trong phiếu bài tập

Điền dấu chấm hoặc dấu phẩy thích hợp vào mỗi ô trống:

Đêm trăng trên Hồ Tây Hồ về thu, nước trong vắt, mênh mông ( ) Trăng toả sáng rọi vào các gợn sóng lăn tăn ( ) Thuyền ra khỏi bờ thì hây hẩy gió đông nam, sóng vỗ rập rình ( ) Một lát ( ) thuyền vào gần một đám sen. Bấy giờ, sen trên hồ đã gần tàn nhưng vẫn còn lơ thơ mấy đoá hoa nở muộn ( ) Mùi hương đưa theo chiều gió ngào ngạt...

(Phan Kế Bính)

Bài làm:

Điền vào chỗ chấm:

Đêm trăng trên Hồ Tây Hồ về thu, nước trong vắt, mênh mông (.) Trăng toả sáng rọi vào các gợn sóng lăn tăn (.) Thuyền ra khỏi bờ thì hây hẩy gió đông nam, sóng vỗ rập rình (.) Một lát (,) thuyền vào gần một đám sen. Bấy giờ, sen trên hồ đã gần tàn nhưng vẫn còn lơ thơ mấy đoá hoa nở muộn (.) Mùi hương đưa theo chiều gió ngào ngạt...

(Phan Kế Bính)

  • 19 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021