Viết ba lợi ích của việc học tập thể dục ra giấy rồi dán vào góc học tập của em ở nhà

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động ứng dụng

Viết ba lợi ích của việc học tập thể dục ra giấy rồi dán vào góc học tập của em ở nhà

Bài làm:

Lợi ích của việc học tập thể dục:

  • Tăng cường sức khoẻ, giúp ta khoẻ mạnh
  • Giúp ta đẩy lùi các loại bệnh tật
  • Tập thể dục tốt cho bộ não.
  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021