Vẽ bàn tay của em. Nói một hoặc hai câu có ý so sánh bàn tay của em

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động ứng dụng

Vẽ bàn tay của em. Nói một hoặc hai câu có ý so sánh bàn tay của em

Bài làm:

Ví dụ mẫu:

Hai bàn tay em trắng ú như những búp hoa trên cành.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021