Mỗi bạn nói một lợi ích khoa học mang lại cho con người

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động cơ bản

1. Mỗi bạn nói một lợi ích khoa học mang lại cho con người

Bài làm:

Lợi ích của khoa học là:

  • Giúp đời sống con người ngày càng văn minh tiến bộ hơn.
  • Tạo ra nhiều máy móc, giúp con người đỡ vất vả
  • Tạo ra nhiều loại thuốc chữa bệnh tốt hơn, giúp con người khoẻ mạnh sống lâu.
  • Tạo ra nhiều sản phẩm tiện nghi phục vụ đời sống con người.
  • Tạo ra các phương tiện hiện đại, gắn kết con người lại với nhau....
  • 109 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021