Từ biển trong câu “Từ trong biển lá xanh rờn, ngát dậy một mùi hương lá tràm bị hun nóng dưới mặt trời " có ý nghĩa gì?

  • 1 Đánh giá

4. Từ biển trong câu “Từ trong biển lá xanh rờn, ngát dậy một mùi hương lá tràm bị hun nóng dưới mặt trời " có ý nghĩa gì? Chọn ý trả lời đúng:

a. Vùng nước mặn mênh mông trên bề mặt trái đất.

b. Vùng đất rất rộng, tràn ngập hương tràm bị hun nóng.

c. Lá tràm bạt ngàn trên một diện tích rộng.

Bài làm:

Từ biển trong câu “Từ trong biển lá xanh rờn, ngát dậy một mùi hương lá tràm bị hun nóng dưới mặt trời " có ý nghĩa:

Đáp án: c. Lá tràm bạt ngàn trên một diện tích rộng.

  • 24 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021