Tìm vị trí đặt dấu phẩy trong các câu sau:

  • 1 Đánh giá

3. Thảo luận, tìm vị trí đặt dấu phẩy trong các câu sau:

a. Nhờ chuẩn bị tốt về mọi mặt SEA Games 22 đã thành công rực rỡ.

b. Muốn cơ thể khoẻ mạnh em phải năng tập thể dục.

c. Để trở thành con ngoan trò giỏi em cần học tập và rèn luyện.

Bài làm:

a. Nhờ chuẩn bị tốt về mọi mặt, SEA Games 22 đã thành công rực rỡ.

b. Muốn cơ thể khoẻ mạnh, em phải năng tập thể dục.

c. Để trở thành con ngoan trò giỏi, em cần học tập và rèn luyện.

  • 25 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021