Bạn có thích gọi lá cọ là "mặt trời xanh" không? Vì sao? Bạn thích hình ảnh so sánh nào nhất trong bài thơ? Vì sao?

  • 1 Đánh giá

7. Hỏi - đáp theo các câu hỏi dưới đây

Hỏi: Bạn có thích gọi lá cọ là "mặt trời xanh" không? Vì sao?

Đáp: ......

Hỏi: Bạn thích hình ảnh so sánh nào nhất trong bài thơ? Vì sao?

Đáp: ......

Bài làm:

Hỏi: Bạn có thích gọi lá cọ là "mặt trời xanh" không? Vì sao?

Đáp: Em thích gọi lá cọ là “mặt trời xanh". Vì lá cọ có gân, to và tròn như mặt trời chiếu những tia nắng, mà đây là những tia nắng dịu mát.

Hỏi: Bạn thích hình ảnh so sánh nào nhất trong bài thơ? Vì sao?

Đáp: Em thích nhất là hình ảnh so sánh "lá xoè từng tia nắng, giống hết như mặt trời". Vì lá cọ to, tròn, có các tia nắng rọi qua từng kẽ lá.

  • 21 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021