Quang sút bóng chệch lên vỉa hè đã gây ra hậu quả gì? Các bạn nhỏ có thái độ như thế nào khi tai nạn xảy ra?

  • 1 Đánh giá

b. Đọc đoạn 2, trả lời câu hỏi:

  • Quang sút bóng chệch lên vỉa hè đã gây ra hậu quả gì?
  • Các bạn nhỏ có thái độ như thế nào khi tai nạn xảy ra?

c. Đọc thầm đoạn 3, trả lời câu hỏi: Quang cảm thấy như thế nào trước tai nạn do mình gây ra?

Bài làm:

b. Đọc đoạn 2, em thấy:

  • Quang sút bóng chệch lên vỉa hè nên đã gây ra hậu quả là: quả bóng đập vào đầu một cụ già, khiến cụ lảo đảo, ôm lấy đầu và khuỵu xuống.
  • Khi có tai nạn xảy ra, các bạn nhỏ đã hoảng sợ, bỏ chạy.

c. Đọc đoạn 3, em thấy: Quang cảm thấy rất ân hận trước tai nạn mà mình đã gây ra.

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021