Các câu ca dao trên nói đến những vùng đất nào? Mỗi vùng có cảnh gì đẹp?

 • 1 Đánh giá

2-3-4-5. Đọc, giải nghĩa và luyện đọc

6.Thảo luận để trả lời câu hỏi:

a. Các câu ca dao trên nói đến những vùng đất nào?

b. Mỗi vùng có cảnh gì đẹp?

Bài làm:

a. Các câu ca dao trên nói đến những vùng đất:

 • Câu ca dao 1 nói về Lạng Sơn
 • Câu ca dao 2 nói về Hà Nội,
 • Câu ca dao 3 nói về Nghệ An
 • Câu ca dao 4 nói về Thừa Thiên - Huế và Đà Nẵng
 • Câu ca dao 5 nói về Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp,

b. Cảnh đẹp mỗi vùng là:

 • Lạng Sơn có phố Kì Lừa, nàng Tô Thị, chùa Tam Thanh.
 • Hà Nội có chuông Trấn Vũ, canh gà Thọ Xương, nhịp chày Yên Thái, mặt nước Hồ Tây.
 • Nghệ An có đường quanh co, non xanh nước biếc.
 • Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng có đèo Hải Vân bát ngát, nghìn trùng, hòn Hồng, vịnh Hàn.
 • Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp có vùng đất rộng lớn cò bay thẳng cánh, nước lóng lánh cá tôm.
 • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021