Em hiểu câu nói của bố Thành như thế nào?

  • 1 Đánh giá

2. Em hiểu câu nói của bố Thành như thế nào?

Bài làm:

Bố của Thành đã nói: "Người làng quê như thế đấy, con ạ. Lúc đất nước có chiến tranh, họ sẵn lòng sẻ nhà sẻ cửa. Cứu người, họ không hề ngần ngại".

Em hiểu câu nói của bố Thành là: Ca ngợi phẩm chất tốt đẹp của người làng quê, sẵn sàng giúp đỡ mọi người, không ngần ngại hiểm nguy.

  • 14 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021