Em đặt dấu phẩy vào chỗ nào trong các câu in nghiêng?

  • 1 Đánh giá

4. Em đặt dấu phẩy vào chỗ nào trong các câu in nghiêng?

Đồng hồ báo thức cổ truyền

Trước khi đi ngủ một cụ già cầm chiếc đồng hồ báo thức phàn nàn:

- Chiếc đồng hồ báo thức này hỏng rồi. Làm sao sáng mai dậy sớm được đây? Cháu nội của cụ nghe thấy vậy lẳng lặng bước ra sân.

Một lát sau cậu bé từ ngoài sân bước vào tay ôm một chú gà trống:

- Ông ơi, con gà trống này có thể thay đồng hồ báo thức.

Bài làm:

Đồng hồ báo thức cổ truyền

Trước khi đi ngủ, một cụ già cầm chiếc đồng hồ báo thức phàn nàn:

- Chiếc đồng hồ báo thức này hỏng rồi. Làm sao sáng mai dậy sớm được đây? Cháu nội của cụ nghe thấy vậy lẳng lặng bước ra sân.

Một lát sau, cậu bé từ ngoài sân bước vào tay ôm một chú gà trống:

- Ông ơi, con gà trống này có thể thay đồng hồ báo thức.

  • 18 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021