Viết đúng từ ngữ chứa tiếng bắt đầu bằng ch hoặc tr, viết đúng từ ngữ có vân ưt hoặc ưc.

  • 1 Đánh giá

2. Chơi trò chơi: Đố viết đúng từ

a. Viết đúng từ ngữ chứa tiếng bắt đầu bằng ch hoặc tr,

b. Viết đúng từ ngữ có vân ưt hoặc ưc.

Bài làm:

Ví dụ:

a. Viết đúng từ ngữ chứa tiếng bắt đầu bằng ch hoặc tr,

  • 5 con vật bắt đầu bằng ch hoặc tr: châu chấu, chó, trăn, trâu, chuột
  • 5 cây cối bắt đầu bằng ch hoặc tr: chuối, tre, trúc, chà là, chân vịt, chè.

b. Viết đúng từ ngữ có vân ưt hoặc ưc.

  • Hoạt động có vần ưt hoặc ưc: cắt đứt, cắn đứt, vứt rác, hợp lực....
  • Đồ vật có vần ưt hoặc ưc là: hộp mứt, bức thư, bút mực
  • 61 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021