Kể tên một số thành phố ở nước ta? Một số vùng quê mà em biết

  • 6 Đánh giá

4. Lần lượt kể tên

  • Một số thành phố ở nước ta?
  • Một số vùng quê mà em biết

Bài làm:

  • Tên một số thành phố ở nước ta là: Hải Phòng, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, Thành phố Hồ Chí Minh.
  • Một số vùng quê mà em biết là: An Giang, Cà Mau, Sóc Trăng...

  • 1.338 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021