Mỗi em nói xem bàn tay của mình đã biết làm những việc gì? Kể những việc làm để giữ đôi tay sạch sẽ?

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động cơ bản

1. Nói về bàn tay của em

  • Mỗi em nói xem bàn tay của mình đã biết làm những việc gì?
  • Kể những việc làm để giữ đôi tay sạch sẽ?

Bài làm:

  • Em thấy, bàn tay của em đã làm được nhiều công việc khác nhau như: tập viết chữ, vẽ tranh, múa, quét nhà, nhặt rau, nghe điện thoại, chải tóc, tưới cây, sắp xếp đồ đạc trong nhà...
  • Để giữ đôi tay sạch sẽ, em thường xuyên rửa tay sạch sẽ bằng xà phòng sau khi đi chơi, đi học về, sau khi đi vệ sinh...

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021