Sưu tầm và chép vào vở một số câu thơ, câu văn sử dụng phép nhân hoá

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động ứng dụng

Sưu tầm và chép vào vở một số câu thơ, câu văn sử dụng phép nhân hoá

Bài làm:

Ví dụ:

Giấy đỏ buồn không thắm

Mực đọng trên nghiên sầu

Như đổ bụi êm đềm trên bến vắng

Đò biếng lười nằm mặc nước sông trôi

Quán tranh đứng im lìm trong vắng lặng

Bên chòm xoan hoa tím rụng tơi bời.

Gậy tre, chông tre chống lại sắt thép của quân thù. Tre xung phong vào xe tăng, đại bác. Tre giữ làng, giữ nước, giữ mái nhà tranh, giữ đồng lúa chín.

  • 17 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021