Đọc bức thư dưới đây, cùng thảo luận và nêu những nội dung còn thiếu

  • 1 Đánh giá

2. Đọc bức thư dưới đây, cùng thảo luận và nêu những nội dung còn thiếu

..............................................

Bạn Huỳnh Kim Nhung thân mến!

Đọc bài viết của bạn than trên báo Nhi Đồng, mình rất cảm phục bạn. Mình viết thư này để bạn làm quen và hẹn bạn cùng thi đua học tốt.

........................................................................................

Mình muốn chúng ta cùng thi đua học tốt để đạt kết quả cao ở tất cả các môn học. Chúng mình hãy thường xuyên viết thư cho nhau để cùng thông báo tin vui trong học tập nhé!

Mình rất mong nhận được thư của bạn!

...............................

Bài làm:

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2020

Bạn Huỳnh Kim Nhung thân mến!

Đọc bài viết của bạn trên báo Nhi Đồng, mình rất cảm phục bạn. Mình viết thư này để bạn làm quen và hẹn bạn cùng thi đua học tốt.

Mình tự giới thiệu, mình là Ngọc Mai, mình học lớp 3A, trường tiểu học Hà Huy Tập, thành phố Hà Nội. Từ ngày mình biết đến bạn, mình luôn lấy bạn làm tấm gương sáng để mình noi theo. Do đó, hôm nay mình muốn viết thư làm quen với bạn.

Mình muốn chúng ta cùng thi đua học tốt để đạt kết quả cao ở tất cả các môn học. Chúng mình hãy thường xuyên viết thư cho nhau để cùng thông báo tin vui trong học tập nhé!

Mình rất mong nhận được thư của bạn!

Bạn mới

Ngọc Mai

  • 338 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021