Hỏi người thân để biết gia đình, họ hàng của em có bao nhiêu người đã từng đi bộ đội

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động ứng dụng

Hỏi người thân để biết gia đình, họ hàng của em có bao nhiêu người đã từng đi bộ đội

Bài làm:

Ví dụ mẫu:

Trong gia đình, họ hàng nhà em gồm có:

  • Ông nội, ông ngoại, ông chú...đi bộ đội trong thời kháng chiến chống Mỹ
  • Bố, chú, cậu...đi bộ đội nghĩa vụ quân sự trong thời bình.
  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021