Cuối xuân, đầu hạ, cây sấu như thế nào? Hình dạng hoa sấu như thế nào? Mùi vị hoa sấu như thế nào?

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

BÀI LUYỆN TẬP 1

1. Đọc thầm bài văn: Mùa hoa sấu

2. Dựa theo nội dung bài đọc, chọn câu trả lời đúng:

Câu hỏi 1: Cuối xuân, đầu hạ, cây sấu như thế nào?

a) Cây sấu ra hoa.

b) Cây sấu thay lá.

c) Câu sấu thay lá và ra hoa.

Câu hỏi 2: Hình dạng hoa sấu như thế nào?

a) Hoa sấu nhỏ li ti.

b) Hoa sấu trông như những chiếc chuông nhỏ xíu.

c) Hoa sấu thơm nhẹ.

Câu hỏi 3: Mùi vị hoa sấu như thế nào?

a) Hoa sấu thơm nhẹ, có vị chua.

b) Hoa sấu hăng hắc.

c) Hoa sấu nở từng chùm trắng muốt.

Câu hồi 4: Bài đọc có mấy hình ảnh so sánh?

a) Một hình ảnh.

b) Hai hình ảnh.

c) Ba hình ảnh.

Câu hỏi 5: Trong câu Đi dưới rặng sấu, ta sẽ gặp những chiếc lả nghịch ngợm, em có thể thay từ nghịch ngợm bằng từ nào?

a) Tinh nghịch.

b) Bướng bỉnh.

c) Dại dột.

Bài làm:

Câu hỏi 1: Cuối xuân, đầu hạ, cây sấu như thế nào?

Đáp án: c) Câu sấu thay lá và ra hoa.

Câu hỏi 2: Hình dạng hoa sấu như thế nào?

Đáp án: b) Hoa sấu trông như những chiếc chuông nhỏ xíu.

Câu hỏi 3: Mùi vị hoa sấu như thế nào?

Đáp án: a) Hoa sấu thơm nhẹ, có vị chua.

Câu hồi 4: Bài đọc có mấy hình ảnh so sánh?

Đáp án: b) Hai hình ảnh.

Câu hỏi 5: Trong câu Đi dưới rặng sấu, ta sẽ gặp những chiếc lả nghịch ngợm, em có thể thay từ nghịch ngợm bằng từ nào?

Đáp án: a) Tinh nghịch.

  • 47 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021