Hãy thảo luận để sắp xếp đúng các ý từ 1 - 4 theo thứ tự 4 đoạn trong bài học?

  • 1 Đánh giá

3. Trò chơi: sắp xếp các ý theo nội dung bài.

Ra góc học tập lấy bộ thẻ bìa. Hãy thảo luận để sắp xếp đúng các ý từ 1 — 4 theo thứ tự 4 đoạn trong bài đọc:

a. Tài và chí lớn của Hai Bà Trưng
b. Khí thế của toàn quân ngày khởi nghĩa
c. Tố cáo tội ác của giặc
d. Thắng lợi của cuộc khởi nghĩa

Bài làm:

c. Tố cáo tội ác của giặc
a. Tài và chí lớn của Hai Bà Trưng
b. Khí thế của toàn quân ngày khởi nghĩa
d. Thắng lợi của cuộc khởi nghĩa

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021