Tìm những âm thanh được so sánh với nhau trong mỗi câu thơ, câu văn dưới đây:

  • 1 Đánh giá

5. Tìm những âm thanh được so sánh với nhau trong mỗi câu thơ, câu văn dưới đây:

a. Tiếng suối trong như tiếng hát xa,

Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa.

(Hồ Chí Minh)

b. Mỗi lúc, tôi càng nghe rõ tiếng chim kêu náo động như tiếng xóc những rổ tiền đồng.

(Đoàn Giỏi)

Bài làm:

Những âm thanh được so sánh trong mỗi câu thơ trên là:

a. Tiếng suối trong như tiếng hát xa,

Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa.

(Hồ Chí Minh)

=> tiếng suối trong như tiếng hát xa

b. Mỗi lúc, tôi càng nghe rõ tiếng chim kêu náo động như tiếng xóc những rổ tiền đồng.

(Đoàn Giỏi)

=> tiếng chim náo động như tiếng xóc những rổ tiền đồng

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021