Câu chuyện nói với em điều gì?

  • 1 Đánh giá

3. Câu chuyện nói với em điều gì?

Bài làm:

Câu chuyện cho em hiểu được phẩm chất tốt đẹp của Trần Quốc Khái. Đó là người thông minh, ham học hỏi, giàu trí tưởng tượng, sáng tạo. Chỉ bằng cách quan sát và ghi nhớ nhập tâm, ông đã học được nghề thêu của người Trung Quốc và truyền lại cho dân.

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021