Điền các từ ngữ tả tiếng đàn của Thuỷ? Những nét đẹp của thiên nhiên khi có tiếng đàn của Thuỷ?

  • 1 Đánh giá

7. Thi viết nhanh ý kiến của nhóm

a. Điền các từ ngữ tả tiếng đàn của Thuỷ?

b. Những nét đẹp của thiên nhiên khi có tiếng đàn của Thuỷ:

  • Hoa mười giờ........
  • Chim bồ câu..........

Bài làm:

a. Những từ ngữ tả tiếng đàn của Thuỷ là: âm thanh trong trẻo, vút bay.

b. Những nét đẹp của thiên nhiên khi có tiếng đàn của Thủy:

  • Hoa mười giờ: nở đỏ quanh các lối đi ven hồ.
  • Chim bồ câu: lướt nhanh trên những mái nhà cao thấp.
  • 54 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021