Tìm bộ phận của câu, viết kết quả vào bảng nhóm ở góc học tập

  • 1 Đánh giá

3. Tìm bộ phận của câu

Viết kết quả vào bảng nhóm ở góc học tập

Ai?Làm gì?
a. Đàn sếu đang sải cánh trên cao......
b. Sau một cuộc dạo chơi, đám trẻ ra về......
c. Các em tới chỗ ông cụ, lễ phép hỏi......

Bài làm:

Ai?Làm gì?
a. Đàn sếu đang sải cánh trên caođàn sếusải cánh trên cao
b. Sau một cuộc dạo chơi, đám trẻ ra vềđám trẻra về
c. Các em tới chỗ ông cụ, lễ phép hỏiCác emtới chỗ ông cụ, lễ phép hỏi

  • 15 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021