Viết đúng từ ngữ chỉ tên môn thể thao trong mỗi ảnh vào vở:

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

1. Viết đúng từ ngữ chỉ tên môn thể thao trong mỗi ảnh vào vở:

Bài làm:

a. Tên môn thể thao chứa tiếng bắt đầu bằng l hoặc n:

  • Hình 1: Bóng ném
  • Hình 2: Leo núi
  • Hình 3: Cầu lông

b. Tên môn thể thao chứa tiếng có dấu ngã hoặc dấu hỏi

  • Hình 1: Bóng rổ
  • Hình 2: Nhảy xà
  • Hình 3: Võ thuật
  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021