Thảo luận, tìm một số từ ngữ nói về kết quả thi đấu thể thao có trong truyện vui sau:

  • 1 Đánh giá

5. Thảo luận, tìm một số từ ngữ nói về kết quả thi đấu thể thao có trong truyện vui sau:

Cao cờ

Một anh nọ thường khoe là mình cao cờ. Có người rủ anh ta đánh ba ván thử xem tài cao thấp thế nào. Đánh cờ xong, anh chàng ra về thì gặp một người bạn. Người bạn hỏi:

- Anh được hay thua? Anh chàng đáp:

- Ván đầu, tôi không ăn. Ván thứ hai, đối thủ của tôi thắng. Ván cuối, tôi xin hoà nhưng ông ta không chịu.

Bài làm:

Những từ ngữ nói về kết quả thi đấu thê thao: được, thua, không ăn, thắng, hoà.

  • 27 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021