Theo em, vì sao bác sĩ Y-éc-xanh ở lại Nha Trang?

  • 1 Đánh giá

2. Theo em, vì sao bác sĩ Y-éc-xanh ở lại Nha Trang?

Bài làm:

Theo em, bác sĩ Y-éc-xanh ở Nha Trang vì đối với bác sĩ chỉ có Nha Trang mới giúp tâm hồn của ông được rộng mở và bình yên. Từ đó, giúp ông có điều kiện nghiên cứu về bệnh tật ở vùng nhiệt đới để giúp đỡ nhân loại.

  • 28 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021