Thảo luận trả lời câu hỏi: Dòng nào dưới đây nêu đúng ý nghĩa của câu chuyện Đất quý, đất yêu?

  • 1 Đánh giá

2-3-4-5. Đọc, giải nghĩa và luyện đọc

6. Thảo luận, trả lời câu hỏi: Dòng nào dưới đây nêu đúng ý nghĩa của câu chuyện Đất quý, đất yêu?

a. Đất Ê-ti-ô-pi-a là nơi người Ê-ti-ô-pi-a sinh sống suốt đời.

b. Đất Ê-ti-ô-pi-a là nơi người Ê-ti-ô-pi-a trồng trọt, chăn nuôi.

c. Đất Ê-ti-ô-pi-a vô cùng thiêng liêng đối với người Ê-ti-ô-pi-a.

Bài làm:

Dòng nêu đúng ý nghĩa của câu chuyện Đất quý, đất yêu là:

Đáp án: c. Đất Ê-ti-ô-pi-a vô cùng thiêng liêng đối với người Ê-ti-ô-pi-a.

  • 26 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021