Chọn và chép vào vở khổ thơ có hình ảnh đẹp của anh Đom Đóm.

  • 1 Đánh giá

7. Chọn và chép vào vở khổ thơ có hình ảnh đẹp của anh Đom Đóm.

Bài làm:

Khổ thơ nói lên vẻ đẹp của Đom Đóm là:

Từng bước, từng bước

Vung ngọn đèn lồng

Anh Đóm quay vòng

Như sao bừng nở.

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021