Cây xanh mang lại những gì cho con người? Hạnh phúc nào chỉ của riêng người trồng cây? Những từ ngữ nào được lặp đi lặp lại trong bài thơ?

  • 1 Đánh giá

2-3-4. Đọc, giải nghĩa và luyện đọc

5. Trao đổi nhóm để chọn ý trả lời đúng nhất cho các câu hỏi sau:

Câu 1: Cây xanh mang lại những gì cho con người?

a. Tiếng hát, tiếng chim hót trên vòm cây.

b. Tiếng hát, tiếng chim hót, ngọn gió lay hoa lá

c. Tiếng hát, tiếng chim hót, ngọn gió, bóng mát, niềm hạnh phúc chờ cây lớn.

Câu 2: Hạnh phúc nào chỉ của riêng người trồng cây?

a. Được nghe tiếng chim hót trong vòm cây.

b. Được hưởng làn gió mát thổi rung cành cây.

c. Được mong chờ cây lớn lên từng ngày.

Câu 3: Những từ ngữ nào được lặp đi lặp lại trong bài thơ?

a. Ai trồng cây, người đó có (...)

b. Em trồng cây (...)

c. Tất cả các từ ngữ nêu trong những ý trả lời a và b.

Bài làm:

Câu 1: Cây xanh mang lại những gì cho con người?

Đáp án: c. Tiếng hát, tiếng chim hót, ngọn gió, bóng mát, niềm hạnh phúc chờ cây lớn.

Câu 2: Hạnh phúc nào chỉ của riêng người trồng cây?

Đáp án: c. Được mong chờ cây lớn lên từng ngày.

Câu 3: Những từ ngữ nào được lặp đi lặp lại trong bài thơ?

Đáp án: c. Tất cả các từ ngữ nêu trong những ý trả lời a và b.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021