Giải bài 14C: Quê hương cách mạng Việt Bắc

 • 1 Đánh giá

Giải bài 14C: Quê hương cách mạng Việt Bắc - Sách VNEN tiếng Việt lớp 3 trang 112. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động cơ bản

1. Quan sát tranh và trả lời các câu hỏi:

 • Tranh vẽ cảnh ở đâu?
 • Tranh vẽ có gì đẹp?

=> Xem hướng dẫn giải

2-3-4-5. Đọc, giải nghĩa và luyện đọc

6. Đọc 10 dòng thơ đầu, tìm những dòng thơ cho thấy:

 • Vẻ đẹp của cảnh rừng Việt Bắc
 • Vẻ đẹp của những con người Việt Bắc?

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động thực hành

1. Nghe - viết: 10 câu đầu của bài thơ

2. Gạch dưới những từ ngữ chỉ đặc điểm trong bài em vừa viết trên?

=> Xem hướng dẫn giải

3. Tìm bộ phận câu trả lời câu hỏi:

 • Ai (con gì, cái gì)?
 • Thế nào?

a. Cảnh rừng Việt Bắc rất đẹp

b. Con người Việt Bắc cần cù lao động, đánh giặc giỏi, ân tình thủy chung

=> Xem hướng dẫn giải

4. Chơi trò chơi phòng vấn:

Hỏi: Tổ bạn gồm những ai? Có mấy bạn trai, mấy bạn gái?

Đáp: ..................................

Hỏi: Mỗi bạn có đặc điểm gì tốt?

Đáp: ..................................

Hỏi: Tháng vừa qua, các bạn trong tổ đã làm được những việc tốt gì?

Đáp: ..................................

=> Xem hướng dẫn giải

5. Điền vào chỗ trống:

(chọn bài tập a hoặc bài tập b theo hướng dẫn)

a. l hay n?

Trưa ...ay bà mệt phải ...ằm

Thương bà, cháu đã giành phần ...ấu cơm

Bà cười: vừa ...át vừa thơm?

Sao bà ăn được nhiều hơn mọi ...ần?

b. i hay iê?

 • Ch...m có tổ, người có tông
 • T...n học lễ, hậu học văn
 • K...n tha lâu cũng đầy tổ.

=> Xem hướng dẫn giải


 • 100 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021