Dựa vào nội dung bài đọc, chọn câu trả lời đúng cho mỗi câu hỏi sau:

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

2. Dựa vào nội dung bài đọc, chọn câu trả lời đúng cho mỗi câu hỏi sau:

Câu hỏi 1: Các bạn nhỏ chơi trò đánh trận giả ở đâu?

a. Ở sân trường

b. Ở vườn trường

c. Ở trong lớp học

Câu hỏi 2: Vì sao chú lính nhỏ quyết định chui qua lỗ hổng dưới chân hàng rào?

a. Vì chú lính sợ làm đổ hàng rào của vườn trường

b. Vì chú lính thích chui qua lổ hổng dưới chân hàng rào

c. Vì chú lính không thể nhảy qua rào.

Câu hỏi 3: Đoạn văn nào nói lên hậu quả việc leo rào của các bạn nhỏ?

a. Đoạn 1 b. Đoạn 2 c. Đoạn 3

Câu hỏi 4: Vì sao chú lính nhỏ là người dũng cảm?

a. Vì chú không leo lên hàng rào như các bạn khác

b. Vì chú không thực hiện yêu cầu của viên tướng

c. Vì chú dám nhận lỗi và sửa lỗi.

Bài làm:

Câu hỏi 1: Các bạn nhỏ chơi trò đánh trận giả ở đâu?

=> b. Ở vườn trường

Câu hỏi 2: Vì sao chú lính nhỏ quyết định chui qua lỗ hổng dưới chân hàng rào?

=> a. Vì chú lính sợ làm đổ hàng rào của vườn trường

Câu hỏi 3: Đoạn văn nào nói lên hậu quả việc leo rào của các bạn nhỏ?

=> b. Đoạn 2

Câu hỏi 4: Vì sao chú lính nhỏ là người dũng cảm?

=> c. Vì chú dám nhận lỗi và sửa lỗi.

  • 15 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021