Xếp lại các tranh theo đúng trình tự trong câu chuyện Người lính dũng cảm

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động cơ bản

1. Chơi trò chơi: Xếp đúng tranh

Xếp lại các tranh theo đúng trình tự trong câu chuyện Người lính dũng cảm

Bài làm:

Sắp xếp tranh theo đúng trình tự câu chuyện Người lính dũng cảm là:

  • Đoạn 1 - Tranh 2
  • Đoạn 2 - Tranh 3
  • Đoạn 3 - Tranh 1
  • Đoạn 4 - Tranh 4
  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021