Các bạn nhỏ chơi đá bóng ở đâu? Vì sao trận bóng phải tạm dừng lần đầu?

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

2. a. Đọc đoạn 1, trả lời câu hỏi:

  • Các bạn nhỏ chơi đá bóng ở đâu?
  • Vì sao trận bóng phải tạm dừng lần đầu?

Bài làm:

a. Đọc đoạn 1, em thấy:

  • Các bạn chơi đá bóng ở dưới lòng đường.
  • Trận bóng phải tạm dừng lần đầu do bạn Long mải đá bóng suýt tông phải xe máy. Bác đi xe nổi nóng làm cả bọn chạy tán loạn.
  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021