Thầy giáo chờ mong điều gì ở học sinh trong lớp?

  • 1 Đánh giá

3. Thảo luận, trả lời câu hỏi:

Thầy giáo chờ mong điều gì ở học sinh trong lớp?

Bài làm:

Thầy giáo chờ mong bạn học sinh nào mắc lỗi thì nhận lỗi. Tuy nhiên, chẳng bạn nào dám đứng lên nhận lỗi, nên cuối cùng, thầy buồn bã mong bạn nào phạm lỗi sẽ sửa lại hàng rào và luống hoa mà mình đã làm hư hỏng.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021