Cùng người thân sưu tầm tranh, ảnh về một nước trên thế giới

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động ứng dụng

Cùng người thân sưu tầm tranh, ảnh về một nước trên thế giới

Bài làm:

Gợi ý: Các bạn học sinh có thể tìm những bức tranh hoặc ảnh của các nước mà mình thích hoặc mình biết như: Mỹ, Pháp, Cu Ba, Nhật Bản...

Khi chọn tranh, ảnh các bạn nên chọn những điểm tiêu biểu của đất nước đó để người nhìn có thể dễ dàng nhận ra.

Ví dụ: Nói về Nhật Bản ta có thể chọn ảnh về trang phục Kimono, hoa anh đào, núi phú sĩ, sumo đấu vật,...

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021