Điền vào chỗ trống: l hay n; iết hay iếc?

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

1. Điền vào chỗ trống:

PHIẾU BÀI TẬP A

l hay n?

Người con gái anh hùng Chị Võ Thị Sáu quê ở quận Đất Đỏ, ...ay là huyện Long Đất, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Chị làm ...iên ...ạc cho công an quận. Năm 1947, chị gia nhập đội công an xung phong. Nhiều ...ần, chị Sáu dũng cảm, mưu trí, ...uồn sâu vào vùng địch tạm chiếm để ...ắm tình hình, giúp công an phát hiện và tiêu diệt nhiều tên gian ác.

PHIẾU BÀI TẬP B

iêt hay iêc?

B...'.... tin toàn quyền Pháp Méc-lanh sẽ tới dự t........ tại một nhà hàng ở Quảng Châu (Trung Quốc), các chiến sĩ cách mạng Việt Nam đặt kế hoạch tiêu d....... tên thực dân này. Công v....... được giao cho anh Phạm Hồng Thái. Sát giờ ăn, anh bận đồ tây, xách ch...... cặp da, bước vào phòng t........ với vẻ mặt bình thản. Trái bom hẹn giờ đựng trong cặp nổ tung đã d....... năm tên thực dân và làm bị thương nhiều tên khác.

(Theo Truyện đọc 3, 1994)

Bài làm:

PHIẾU BÀI TẬP A

l hay n?

Người con gái anh hùng Chị Võ Thị Sáu quê ở quận Đất Đỏ, ...ay là huyện Long Đất, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Chị làm ...iên ...ạc cho công an quận. Năm 1947, chị gia nhập đội công an xung phong. Nhiều lần, chị Sáu dũng cảm, mưu trí, luồn sâu vào vùng địch tạm chiếm để nắm tình hình, giúp công an phát hiện và tiêu diệt nhiều tên gian ác.

PHIẾU BÀI TẬP B

iêt hay iêc?

Biết tin toàn quyền Pháp Méc-lanh sẽ tới dự tiệc tại một nhà hàng ở Quảng Châu (Trung Quốc), các chiến sĩ cách mạng Việt Nam đặt kế hoạch tiêu diệt tên thực dân này. Công việc được giao cho anh Phạm Hồng Thái. Sát giờ ăn, anh bận đồ tây, xách chiếc cặp da, bước vào phòng tiệc với vẻ mặt bình thản. Trái bom hẹn giờ đựng trong cặp nổ tung đã diệt năm tên thực dân và làm bị thương nhiều tên khác.

(Theo Truyện đọc 3, 1994)

  • 25 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021