Em cần làm gì để xóm làng (phố phường) thêm sạch đẹp?

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động ứng dụng

Em cần làm gì để xóm làng (phố phường) thêm sạch đẹp?

Bài làm:

Để đường làng (phố phường) thêm sạch đẹp, em có thể:

  • Quét dọn về sinh đường làng, ngõ phố sạch sẽ
  • Không vứt rác bừa bãi, bỏ rác vào thùng rác đúng nơi quy định
  • Vận động mọi người cùng chung tay bảo vệ môi trường
  • Không hái hoa, bẻ cành......
  • 20 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021