Tìm những từ chứa tiếng bắt đầu bằng l hoặc n, có nghĩa như sau:

 • 1 Đánh giá

2. Trò chơi Thi tìm từ nhanh.

(Các nhóm chọn yêu cầu a hoặc b theo hướng dẫn của thầy cô).

a. Tìm những từ chứa tiếng bắt đầu bằng l hoặc n, có nghĩa như sau:

 • Giữ chặt trong lòng bàn tay
 • Cùng nghĩa với hiền
 • Chỉ loại gạo thường dùng để thổi xôi, làm bánh.

b. Tìm những từ chứa tiếng có vần en hoặc eng, có nghĩa như sau:

 • Chỉ loại nhạc cụ phát ra âm thanh nhờ thổi hơi vào
 • Chỉ vật đựng cơm cho mỗi người trong bữa ăn
 • Chỉ vật bằng sắt, gõ vào thì phát ra tiếng kêu để báo hiệu.

Bài làm:

a. Tìm những từ chứa tiếng bắt đầu bằng l hoặc n, có nghĩa như sau:

 • Giữ chặt trong lòng bàn tay => nắm
 • Cùng nghĩa với hiền => lành
 • Chỉ loại gạo thường dùng để thổi xôi, làm bánh => nếp

b. Tìm những từ chứa tiếng có vần en hoặc eng, có nghĩa như sau:

 • Chỉ loại nhạc cụ phát ra âm thanh nhờ thổi hơi vào => kèn
 • Chỉ vật đựng cơm cho mỗi người trong bữa ăn => chén
 • Chỉ vật bằng sắt, gõ vào thì phát ra tiếng kêu để báo hiệu => kẻng
 • 16 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021