Giải bài Tập đọc: Hạt gạo làng ta

  • 2 Đánh giá

Bài thơ “Hạt gạo làng ta” của nhà thơ Trần Đăng Khoa được sáng tác năm 1968. Qua bài thơ, chúng ta thêm quý trọng hạt gạo, quý trọng công sức lao động của con người. KhoaHoc sẽ hướng dẫn giải các bài tập dễ dàng, hiệu quả. Các em hãy cùng theo dõi nhé!

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

  • Bài thơ “Hạt gạo làng ta” của nhà thơ Trần Đăng Khoa được sáng tác năm 1968.
  • Bài thơ cho biết hạt gạo được làm nên từ mồ hôi, công sức và tấm lòng của người lao động góp phần vào trong công cuộc kháng chiến chống Mĩ

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: trang 140 sgk tiếng việt 5 tập 1
Đọc khổ thơ 1, em hiểu hạt gạo được làm nên từ những gì?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: trang 140 sgk tiếng việt 5 tập 1

Những hình ảnh nào nói lên nỗi vất vả của người nông dân?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: trang 140 sgk tiếng việt 5 tập 1

Tuổi nhỏ đã góp công sức như thế nào để làm ra hạt gạo?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: trang 140 sgk tiếng việt 5 tập 1
Vì sao tác giả gọi hạt gạo là "hạt vàng"?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 23 lượt xem