Giải bài Tập đọc: Lòng dân

  • 1 Đánh giá

Vở kịch Lòng dân nói lên tấm lòng son sắt của người dân Nam Bộ đối với cách mạng. Người dân tin yêu cách mạng, sẵn sàng xả thân bảo vệ cách mạng. KhoaHoc sẽ hướng dẫn giải các bài tập dễ dàng, hiệu quả. Các em hãy cùng theo dõi nhé!

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

  • Tóm tắt: Truyện kể về mai mẹ con dì Năm đang ăn cơm trưa thì một chú cán bộ bị rượt bắt chạy vào. Dì Năm kịp đưa chiếc áo cho chú thay và giả làm người chồng cùng ăn cơm. Sau đó, chị bình tĩnh đối phó với bọn địch đang bắt chị khai ra sự thật.
  • Ý nghĩa: Trong cuộc đấu trí với giặc, mẹ con dì Năm vừa thông minh vừa dũng cảm mưu trí lừa giặc cứu chú cán bộ. Vở kịch nói lên tấm lòng son sắt của người dân Nam Bộ đối với cách mạng. Người dân tin yêu cách mạng, sẵn sàng xả thân bảo vệ cách mạng. Lòng dân là chỗ dựa vững chắc nhất của cách mạng, Chính vì vậy mà vở kịch được đặt tên là Lòng dân.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1 trang 25 tiếng việt 5 tập 1
Chú cán bộ gặp chuyện gì nguy hiểm?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2 trang 25 tiếng việt 5 tập 1
Dì Năm đã nghĩ cách gì để cứu chú cán bộ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3 trang 25 tiếng việt 5 tập 1
Chi tiết nào trong đoạn kịch làm em thích thú nhất? Vì sao?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 8 lượt xem