Chi tiết nào trong đoạn kịch làm em thích thú nhất? Vì sao?

  • 1 Đánh giá

Câu 3 trang 25 tiếng việt 5 tập 1
Chi tiết nào trong đoạn kịch làm em thích thú nhất? Vì sao?

Bài làm:

Khi địch có ý nghi ngờ chú cán bộ, chị đã tra lời ngay
- Chồng tui. Thằng này là con.
Em thích nhất chi tiết này nhất dì Năm nhanh trí giúp chú cán bộ khỏi hiểm nguy. Cách trả lời rất tự nhiên, không chút ngần ngại

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021